úterý 26. března 2013

MODIFIKOVÁNÍ ČLOVĚKA POMOCÍ BIOTECHNOLOGIÍ

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Modifikování člověka pomocí biotechnologií", kterou prosloví doc. Josef Kuře (Ústav lékařské etiky LF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 8. 4. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
V úvodu přednášky budou nastíněny dva koncepty modifikování člověka (human enhancement). Po terminologickém a koncepčním vyjasnění enhancementu budou předvedeny jednotlivé úrovně, na nichž je enhancement možný. Následně budou vyloženy 4 oblasti modifikování člověka. V závěru pak budou zmíněny výzvy, které s sebou technologické modifikování člověka přináší.

pondělí 11. března 2013

F. A. HAYEK: NÁBOŽENSTVÍ, SVOBODA A LIBERALISMUS

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "F. A. Hayek: Náboženství, svoboda a liberalismus", kterou prosloví Ing. Vladan Hrdlička (KFI FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 25. 3. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).


Anotace:
Friedrich August Hayek patří mezi přední myslitele liberalismu, širší veřejnosti je znám jako ekonom proudu laissez-faire. Dominantní část Hayekových prací ovšem leží za hranicemi ekonomie a má filosofický charakter. Přednáška chce posluchačům nabídnout vhled do filosofie F. A. Hayeka s její recepcí v českém prostředí. Hayekova filosofie bude na přednášce diskutována s ohledem k jeho názorům na náboženství, morálku a liberalismus. Autor si také přednáškou klade za cíl upozornit na méně známé Hayekovy názory a jejich interpretaci.