středa 12. března 2014

ZVÍŘE JAKO BIOETICKÉ TÉMA

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Zvíře jako bioetické téma", kterou prosloví prof. Petr Jemelka (Katedra občanské výchovy PedF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 7. 4. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).


Anotace:
V současné době je „animal ethics“ zcela standardní součástí bioetiky. Součástí rozvoje diskursu o morálním rozměru lidského vztahu ke zvířatům jsou i pokusy o nové promýšlení tradičního přístupu k těmto otázkám. V retrospektivě je však možné poukázat na to, že takové úsilí není ani nové, ani v historii ojedinělé (viz obvyklé odkazy na sv. Františka).

pondělí 10. března 2014

PREVENTIVNÍ KROKY V DISKUSI

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Preventivní kroky v diskusi", kterou prosloví dr. Marek Picha (KFi FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 24. 3. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
 
Anotace:
Preventivním diskusním krokem budu označovat takovou výpověď účastníka dialogu, která se (a) vztahuje k diskusnímu kroku protistrany, zároveň (b) tomuto kroku předchází a (c) je předložena s úmyslem získat v diskusi výhodu. Některé preventivní kroky jsou v kritické diskusi zakázané, např. tabuizace, jiné kroky podobného ražení omezovány nejsou, např. předjímání námitek. Představím některé podoby diskusní prevence, popíši je prostředky normativní teorie dialogu a ukáži, že stávající model kritické diskuse nedokáže uspokojivě oddělit přijatelné preventivní kroky od těch nepřijatelných.

pondělí 3. března 2014

UMĚNÍ VE FILOSOFII MARTINA HEIDEGGERA

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Umění ve filosofii Martina Heideggera", kterou prosloví prof. Ivan Blecha (Katedra filozofie FF UP). Přednáška se uskuteční v úterý 18. 3. od 14:10 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Přednáška na téma umění ve filosofii Martina Heideggera si klade dva cíle: ukázat na to, jakou roli hrály Heideggerovy analýzy umění a uměleckého díla ve vývoji jeho vlastní filosofie (zvláště při jeho tzv. "obratu"), a pokusit se konfrontovat tyto analýzy s některými postmoderními náhledy na společenskou roli umění.