pondělí 22. září 2014

SOUČASNOST STARÝCH OTÁZEK

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Současnost starých otázek", kterou prosloví prof. Josef Krob (Katedra filosofie FF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 6. 10. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Hmota, čas a prostor a proměny jejich chápání v důsledku objevů posledních desetiletí.

PODZIMNÍ SEZÓNA 2014

Brněnská pobočka Jednoty filosofické si vás dovoluje pozvat na svou podzimní sezónu 2014 a představit vám svůj program. Opět se můžete těšit na tématicky různorodou směsici přednášejících!

Přednášky se budou znovu tradičně konat v liché pondělky od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno). Anotace přednášek budou zveřejněny vždy zhruba 14 dní předem.PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM:


6. 10.     prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Katedra filosofie FF MU): Současnost starých otázek;
20. 10.   prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (Ústav patologické fyziologie LF MU): Organismus jako krizový bod všech dosavadních ontologií;
3. 11.     TBA
1. 12.     prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Seminář estetiky FF MU): Edmund Campion, John Case... a Shakespeare: Oxfordský aristotelismus konce XVI. věku a jeho působivost.