neděle 15. února 2015

MASARYK A RUSKO

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Masaryk a Rusko", kterou prosloví prof. Jan Zouhar (KFi FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 2. 3. od 17.30 v posluchárně A11 (FF MU, vchod z Arne Nováka 1).

Anotace:
Přednáška se bude věnovat tématu, které Masaryka provázelo celým jeho dílem a životem a ovlivnilo jeho uvažování i praktické politické činy. Pokusí se ukázat na souvislost Masarykova zájmu o Rusko s jeho analýzou krize moderního člověka a s jeho pojetím politiky v období 1. světové války a v letech poválečných. Východiskem úvahy budou zejména Masarykovy spisy Slovanské studie I a Rusko a Evropa.


JARNÍ SEZÓNA 2015

PROGRAM