pondělí 11. dubna 2016

PRAVIDLA PRO VEDENÍ ROZUMU OPTIKOU MODERNÍ TEORIE ARGUMENTACE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Pravidla pro vedení rozumu optikou moderní teorie argumentace", kterou prosloví dr. Marek Picha (Katedra filosofie FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 25. 4. od 17:30 v posluchárně A11 (FF MU, Arna Nováka 1, Brno).


Anotace:
V první části přednášky uvedu Descartův spis Pravidla pro vedení rozumu. Nastíním karteziánskou vizi metody složenou z pravidel epistemologických (týkajících se vztahu mezi přesvědčeními a pravdou) i argumentačních (týkajících se vztahu mezi tvrzeními). Descartovy metodologické poznámky utřídím a ve druhé části budu komentovat se zřetelem k vybraným konceptům argumentační teorie. Jmenovitě hodlám věnovat pozornost Descartově představě publika, názorům na formální argumentaci, popíši jeho pojetí indukce a přehled usuzovacích schémat.

středa 30. března 2016

MEZE SEBEKONSTITUCE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Meze sebekonstituce", kterou prosloví dr. Radim Bělohrad (Katedra filosofie FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 11. 4. od 17:30 v posluchárně A11 (FF MU, Arna Nováka 1, Brno).
Anotace:
Přednáška se zaměří na tzv. subjektivní teorie osobní identity, podle kterých je osobní identita produktem lidské sebekonstituce. Představím tři současné teorie sebekonstituce a na základě textové evidence předložím dvě možné interpretace těchto teorií. Podle jedné interpretace poskytují tyto teorie kritérium tzv. numerické identity osob. Podle druhé jde o praktickou či morální identitu osob. Cílem přednášky je za prvé zpochybnit, že tyto teorie mohou poskytnout kritérium numerické identity, a ukázat, že je naopak musí předpokládat. Následně se pokusím ukázat, že tyto teorie ani neposkytují zajímavou definici praktické identity, protože nedokáží přijatelně zdůvodnit celou řadu našich postojů, které identitu předpokládají. Důsledkem těchto argumentů bude poznatek, že ani naše numerická identita, ani naše identita praktická není produktem sebekonstituce.

pondělí 14. března 2016

FILOSOFIE A ENVIRONMENTÁLNÍ KRIZE – NEEXISTENCE BRAZÍLIE A JEJÍ DŮSLEDKY

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Filosofie a environmentální krize  neexistence Brazílie a její důsledky", kterou prosloví doc. Bohuslav Binka (Katedra environmentálních studií FSS MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 21. 3. od 17:30 v posluchárně A11 (FF MU, Arna Nováka 1, Brno).
Anotace:


pátek 5. února 2016

J. F. HERBART A ČESKÁ FILOZOFIE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "J. F. Herbart a česká filozofie", kterou prosloví prof. Jan Zouhar (Katedra filosofie FF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 29. 2. od 17:30 v posluchárně A11 (FF MU, Arna Nováka 1, Brno).

Anotace:
Herbartova filozofie byla střízlivá, věcná, se smyslem pro empirii a praxi, vyznačovala se nechutí ke spekulacím, odmítala německý klasický idealismus (zejména Hegela) a vracela se k předkantovské filozofii. V české filozofii měl herbartismus rozhodující vliv v 2. polovině 19. století, kdy jeho představitelém působili na pražské univerzitě (G. A. Lindner, Josef Dastich, Josef Durdík, Otakar Hostinský).