pondělí 11. dubna 2016

PRAVIDLA PRO VEDENÍ ROZUMU OPTIKOU MODERNÍ TEORIE ARGUMENTACE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Pravidla pro vedení rozumu optikou moderní teorie argumentace", kterou prosloví dr. Marek Picha (Katedra filosofie FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 25. 4. od 17:30 v posluchárně A11 (FF MU, Arna Nováka 1, Brno).


Anotace:
V první části přednášky uvedu Descartův spis Pravidla pro vedení rozumu. Nastíním karteziánskou vizi metody složenou z pravidel epistemologických (týkajících se vztahu mezi přesvědčeními a pravdou) i argumentačních (týkajících se vztahu mezi tvrzeními). Descartovy metodologické poznámky utřídím a ve druhé části budu komentovat se zřetelem k vybraným konceptům argumentační teorie. Jmenovitě hodlám věnovat pozornost Descartově představě publika, názorům na formální argumentaci, popíši jeho pojetí indukce a přehled usuzovacích schémat.

Žádné komentáře:

Okomentovat