úterý 24. září 2013

PODZIMNÍ SEZÓNA 2013 (doplnění)

S radostí vám oznamujeme, že program brněnské pobočky JF je již v současnosti kompletní - 21. 10. se můžete těšit na vystoupení Mgr. Jana Brdíčka (Seminář estetiky FF MU).

PROGRAM:
23. 9. - Mgr. Stanislav Laga (KFI FF MU);
7. 10. - dr. Dagmar Pichová (KFI FF MU);
21. 10. - Mgr. Jan Brdíčko (SE FF MU);
4. 11. - dr. Lukáš Zámečník (KFI FF UP);
18. 11. - Mgr. Radek Kundt (Ústav religionistiky FF MU, LEVYNA);
2. 12. - doc. Karel Stibral (Katedra environmentálních studií FSS MU).

pondělí 23. září 2013

DENIS DIDEROT: FILOZOF PROTI AUTORITÁM

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás při příležitosti oslav 300. výročí narození Denise Diderota dovoluje pozvat na přednášku "Denis Diderot: Filozof proti autoritám", kterou prosloví dr. Dagmar Pichová (KFI FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 7. 10. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Vzhledem k silnému vlivu cenzury bylo pro autory Diderotovy doby nutné zaujmout strategii, která by vedla k co nejmenšímu zásahu do chystaných publikací. Ve své přednášce se zaměřím především na projekt Encyklopedie, jejíž vydávání bylo doprovázeno neustálým zápolením se zákazy a omezeními. Dále představím Diderotovu obhajobu filozofů, jež úzce souvisela se snahou vyrovnat se s tlakem cenzury a s vymezením osvícenského projektu encyklopedistů. Diderotovu strategii srovnám s názory a aktivitami jiných encyklopedistů, zejména s přístupem Voltaira a d’Alemberta.

pondělí 9. září 2013

NIETZSCHE O RÉTORICE (1873-1879)

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Nietzsche o rétorice (1873-1879)", kterou prosloví Mgr. Stanislav Laga (KFI FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 23. 9. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
Anotace:
Není náhodou, že principy autoreflexivnosti, sebetematizace a sebekonceptualizace, které Nietzsche ohlásil již v programové eseji O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním (1873), podrobil detailní analýze i ve své první velké práci Lidské, příliš lidské (1878, 1879). Intelektuální spřízněnost obou textů je založena na kooptaci sémiotiky německého jazykovědce a filosofa, Humboldtova nepřímého žáka, Gustava Gerbera; díky jeho práci Řeč jako umění (1871) si Nietzsche dokázal uvědomit, jak důležitou roli hraje jazyk při konstituci osobní zkušenosti, kterou v důsledku toho již nelze nadále pojímat jako mimetickou simulaci okolní reality. Tato Nietzschova strategie obsahuje citelný subverzní faktor proti racionálně kontrolovatelné scientistické logice diskurzu a současně otevírá dokořán dveře hypertrofii různých stylistických prostředků a figur, které dopomohou k radikálnímu ozvláštnění jazyka.

(Autor se po úvaze rozhodl vytvořit stravitelnější verzi anotace.)
Není náhodou, že problematika jazyka a jeho vlivu na psychologický rozvoj lidské mysli, kterou se Nietzsche zabýval již v programové eseji O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním (1873), dostala prostor i v jeho první velké práci Lidské, příliš lidské (1878, 1879). Intelektuální spřízněnost obou textů je založena na přijetí sémiotiky německého jazykovědce a filosofa, Humboldtova nepřímého žáka, Gustava Gerbera; díky jeho práci Řeč jako umění (1871) si Nietzsche dokázal uvědomit, jak důležitou roli hraje jazyk při konstituci osobní zkušenosti, kterou v důsledku toho již nelze nadále pojímat jako věrnou kopii okolní reality. Tato Nietzschova strategie se staví proti všem klasicistním snahám omezovat bohatství jazyka a současně otevírá dveře dokořán jakýmkoliv možnostem zintenzivnění vnímání řeči.


pátek 6. září 2013

PODZIMNÍ SEZÓNA 2013

Brněnská pobočka Jednoty filosofické si vás dovoluje pozvat na svou podzimní sezónu a představit vám předběžný harmonogram vystoupení. Opět se můžete těšit na tématicky různorodou směsici přednášejících - na své si přijdou nejenom příznivci dějin filosofie nebo filosofie fyziky. A co víc - budeme slavit! A co že to budeme slavit? Nechte se překvapit...

Přednášky se budou opět tradičně konat v liché pondělky od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno). Názvy jednotlivých vystoupení a jejich anotace budou zveřejněny vždy zhruba 14 dní předem.

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM:
23. 9. - Mgr. Stanislav Laga (KFI FF MU);
7. 10. - dr. Dagmar Pichová (KFI FF MU);
21. 10. - termín v jednání;
4. 11. - dr. Lukáš Zámečník (KFI FF UP);
18. 11. - Mgr. Radek Kundt (Ústav religionistiky FF MU, LEVYNA);
2. 12. - doc. Karel Stibral (Katedra environmentálních studií FSS MU).

(Harmonogram přednášek je předběžný, v závislosti na potřebách přednášejících se může změnit. Taková případná změna by však byla ohlášena s dostatečným předstihem.)