Archiv přednášek

2015
30. 11.

2. 11.

19. 10.

5. 10.

Jarní semestr
27. 4.

13. 4.

30. 3.

2. 3.

2014
Podzimní semestr

Jarní semestr
7. 4.

24. 3.

18. 3.

10. 3.

4. 3.

2013
Podzimní semestr

Jarní semestr


2012
Podzimní semestr
3. 12.
   dr. Dagmar Pichová - Rousseau, Voltaire a pohroma lisabonská

22. 10.
   Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová - Vladimír Hoppe: jeho život a dílo

Jarní semestr
23. 4.
   doc. Dušan Lužný - Východ na Západě

26. 3.
   dr. Marek Picha - Role myšlenkového experimentu ve vědě a filosofii (audiozáznam)

2011
Podzimní semestr
14. 11.
   dr. Stanislav Balík - Čtvrtá generace válečnictví

17. 10.
   prof. Pavel Materna - Empirická věda - Logika, matematika - Filozofie: Nový pohled na staré téma

Jarní semestr
15. 5.
   Mgr. Lukáš Koval - Fancy and I are not all one: Poietické a estetické aspekty Shaftesburyho filozofie

21. 4.
   dr. Rostislav Niederle - Estetika jako teorie umělecké kritiky

21. 3.
   dr. Zdeňka Jastrzembská - Filozofické pozadí Humových ekonomických esejů

2010
Podzimní semestr
13: 12.
   dr. Josef Petrželka - Aristotelés: Dialektik, logik, metafyzik

29. 11.
   dr. Radim Bělohrad - Morální intuice

Jarní semestr
10. 5.
   dr. Jiří Nesiba - Filozofie Raymonda Arona v kontextu blízkovýchodního konfliktu

26. 4.
   prof. Materna - Princip dvouhodnotovosti: Gaps, gluts

15. 3.
   dr. Bohuslav Binka - Sociobiologie a etika (Nahradí pokrok přírodních věd morální filozofii?)

2009
Podzimní semestr
23. 11.
   Vzpomínkový večer na doc. Karla Hlavoně

9. 11.
   dr. Radim Bělohrad - Myslitelé nebo živočichové? Hledání naší podstaty


Jarní semestr
27. 4.
   dr. Jakub Mácha - Donald Davidson o možnosti metaforického významu

20. 4.
   dr. Dagmar Pichová - Ironie u Pascala

9. 3.
   prof. Petr Osolsobě - Aristotelův výklad katarze a etického "středu"

23. 2.
   prof. Šmajs - K problému ontologie kultury

2008
Podzimní semestr
8. 12.
   dr. Antonín Dolák a Mgr. Jiří Jirovský - Sociobiologie a možnost její kritiky

2007
Podzimní semestr
5. 11.
   dr. Jiří Raclavský - Pravděpodobnost teorií a pojmová podmíněnost

15. 10.
   dr. Antonín Dolák - Heidegger a Wittgenstein o mystickém

Jarní semestr
23. 4.
   dr. Ondřej Funda - K problematice postanalytické filozofie ve Spojených státech amerických

19. 3.
   dr. Marek Picha - Čínský pokoj: Typologie námitek

2006
Podzimní semestr
11. 12. 
   dr. Jiří Raclavský - Hudební dílo a platonismus

20. 11.
   dr. Zdeňka Jastrzembská - Problémy se zpětnou kauzalitou

Jarní semestr
15. 5.
   Mgr. Jaroslava Šalomová - Filozofie a literatura

24. 4.
   Mgr. Andrej Kalaš - Pyrrhón z Élidy: Šťastný život bez hodnot?

10. 4.
   prof. Pavel Materna - Pojem a definice (srovnání aristotelského a moderního pojetí definice)

27. 3.
   Mgr. Petr Tůma - Jak hovořit tam, kde je třeba mlčet? K jedné metodě G. Bataille

2005
Podzimní semestr
14. 11.
   prof. Petr Horák - Raymond Aron: Sto let

Jarní semestr
9. 5.
   dr. Lukáš Hlouch - Hermeneutika a právní praxe (hermeneutika v interpretaci práva)

25. 4.
   prof. Gregor L. Medrán - Reflexe Jana Patočky ve Španělsku

11. 4.
   prof. Josef Krob a prof. Jan Horský - Albert Einstein

2004
Podzimní semestr
13. 12.
   doc. Petr Osolsobě - Dante Alighieri jako filosof

15. 11.
   prof. Miloš Dokulil - John Locke: Lze bilancovat po 300 letech?

Jarní semestr
17. 5.
   dr. Josef Petrželka - Antická filozofie a antické divadlo

19. 4.
   doc. Petr Osolsobě - Je Kierkegaardova filozofie odrůdou aristotelismu? (Jakou roli hraje zákon bezrozpornosti ve filozofii XIX. věku?)

29. 3.
   doc. Petr Jemelka - Environmentální témata v české filozofii

8. 3.
   dr. Monika Puškinová - Žena očima antického muže

2003
Podzimní semestr
15. 12.
   Mgr. Zdeňka Jastrzembská - Role kauzality ve vysvětlení

24. 11.
   dr. Oldřich Matal - Co děláme, když mluvíme?

10. 11.
   dr. Jiří Raclavský - Hledání a nalézání z hlediska logiky

20. 10.
   prof. Miloš Dokulil - Darwinismus stále filozoficky a lidsky výzvou? (Čím je darwinismus dnes?)

Jarní semestr
5. 5.
   dr. Josef Petrželka - Ano, tj. velmi k smíchu (Ústava 505b) (Co je u Platóna směšné?)

14. 4.
   doc. Ivan Hodovský - Etika fenomenologie a analytické filozofie

2002
Podzimní semestr
25. 11.
   prof. Miloš Dokulil - "Memetika" - darwinistický klíč pro "duchovědy"?

11. 11.
   prof. Jaroslav Hroch - Perspektivy filozofie a hlubinné hermeneutiky

Jarní semestr
13. 5.
   Marek Otisk - Rozum jako autorita (Racionalita v metodě otce scholastiky)

22. 4.
   prof. Jaroslav Střítecký - Faust před Goethem, u Goetha a po Goethovi

8. 4.
   Mgr. Pavel Lukeš - Zrození novověké suverenity: Leviathan Thomase Hobbese

2001
Podzimní semestr
10. 12.
   Mgr. Daniel Špelda - Zhoubnost vědy a úloha filozofie

15. 11.
   prof. Pavel Materna - Pojmy jakožto otázky

22. 10.
   prof. Jaroslav Hroch - K soudobé angloamerické filozofii

Jarní semestr
15. 5.
   Mgr. Magdalena Konečná - Řeč v hermeneutice

23. 4.
   doc. Josef Krob a dr. Rostislav Niederle - O existenci a neexistenci času (diskuse)

9. 4.
   doc. Tatiana Sedová - Mezi Scyllou a Charybdou antinaturalismu (k podstatě sociálního faktu)

2000
Podzimní semestr
11. 12.
   prof. Miloš Dokulil - Když ještě novověk nevěděl, že se stane novověkem

6. 11.
   Mgr. Jiří Raclavský - Hudba a sémantika

16. 10.
   prof. Josef Šmajs - Co je poznání?

Jarní semestr
3. 4.
   Mgr. Jiří Raclavský - Možné světy a běžné světy (logická analýza jazyka dnes)

20. 3.
   dr. Josef Petrželka - Sókratovská metoda Sókratova metoda

28. 2.
   Husité a Vatikán v r. 2000. Rozhovor o Husovském symposiu na Lateránské univerzitě v prosinci 1999. Rozmlouvali prof. Jana Nechutová a prof. Josef Válka.Starší přednášky budou postupně doplňovány.

Žádné komentáře:

Okomentovat