pondělí 30. března 2015

JAN HUS A ČESKÁ REFORMACE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Jan Hus a česká reformace", kterou prosloví dr. Jiří Svoboda (KFi FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 13. 4. od 17.30 v posluchárně A11 (FF MU, vchod z Arne Nováka 1).


Anotace:
Úvod přednášky bude věnován vřazení Husovy osobnosti do dobového společenského kontextu, dále pak stručnému obhlédnutí toho, jak byl Hus vnímán v průběhu dalších staletí. Hlavní pozornost bude věnována v zásadě dvěma problémovým liniím. Především podstatě Husova sporu s církví a poté problému tzv. první reformace a jejím projevům v českém prostředí. Stranou nemůže v této souvislosti zůstat Husův vztah k Viklefovi.


pondělí 2. března 2015

ALBERT EINSTEIN: 100 LET OBECNÉ RELATIVITY

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášky k tématu "Albert Einstein: 100 let obecné relativity", které prosloví prof. Josef Krob (KFi FF MU) a prof. Jan Novotný (KFChOV PdF MU). Přednášky se uskuteční v pondělí 30. 3. od 17.30 v posluchárně A11 (FF MU, vchod z Arne Nováka 1).Anotace prof. Jan Novotný:
Přednáška podá stručný přehled vzniku a vývoje obecné teorie relativity, jejího místa v současné fyzice a perspektiv dalšího vývoje. Speciálně se bude věnovat přesnějšímu vymezení pojmu "obecná relativita", který je v současné fyzice oproti Einsteinovu pojetí poněkud zúžen.
Anotace prof. Josef Krob:
Přednáška bude pokusem o zhodnocení toho, zda nové objevy v moderní kosmologii jsou dostatečně silné na to, aby se měnila i obecná teorie relativity, nebo zda je tato teorie stále ještě schopná pojmout a vysvětlit další nová fakta.