pátek 5. února 2016

J. F. HERBART A ČESKÁ FILOZOFIE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "J. F. Herbart a česká filozofie", kterou prosloví prof. Jan Zouhar (Katedra filosofie FF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 29. 2. od 17:30 v posluchárně A11 (FF MU, Arna Nováka 1, Brno).

Anotace:
Herbartova filozofie byla střízlivá, věcná, se smyslem pro empirii a praxi, vyznačovala se nechutí ke spekulacím, odmítala německý klasický idealismus (zejména Hegela) a vracela se k předkantovské filozofii. V české filozofii měl herbartismus rozhodující vliv v 2. polovině 19. století, kdy jeho představitelém působili na pražské univerzitě (G. A. Lindner, Josef Dastich, Josef Durdík, Otakar Hostinský).