pondělí 30. března 2015

JAN HUS A ČESKÁ REFORMACE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Jan Hus a česká reformace", kterou prosloví dr. Jiří Svoboda (KFi FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 13. 4. od 17.30 v posluchárně A11 (FF MU, vchod z Arne Nováka 1).


Anotace:
Úvod přednášky bude věnován vřazení Husovy osobnosti do dobového společenského kontextu, dále pak stručnému obhlédnutí toho, jak byl Hus vnímán v průběhu dalších staletí. Hlavní pozornost bude věnována v zásadě dvěma problémovým liniím. Především podstatě Husova sporu s církví a poté problému tzv. první reformace a jejím projevům v českém prostředí. Stranou nemůže v této souvislosti zůstat Husův vztah k Viklefovi.


Žádné komentáře:

Okomentovat