pondělí 9. září 2013

NIETZSCHE O RÉTORICE (1873-1879)

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Nietzsche o rétorice (1873-1879)", kterou prosloví Mgr. Stanislav Laga (KFI FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 23. 9. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
Anotace:
Není náhodou, že principy autoreflexivnosti, sebetematizace a sebekonceptualizace, které Nietzsche ohlásil již v programové eseji O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním (1873), podrobil detailní analýze i ve své první velké práci Lidské, příliš lidské (1878, 1879). Intelektuální spřízněnost obou textů je založena na kooptaci sémiotiky německého jazykovědce a filosofa, Humboldtova nepřímého žáka, Gustava Gerbera; díky jeho práci Řeč jako umění (1871) si Nietzsche dokázal uvědomit, jak důležitou roli hraje jazyk při konstituci osobní zkušenosti, kterou v důsledku toho již nelze nadále pojímat jako mimetickou simulaci okolní reality. Tato Nietzschova strategie obsahuje citelný subverzní faktor proti racionálně kontrolovatelné scientistické logice diskurzu a současně otevírá dokořán dveře hypertrofii různých stylistických prostředků a figur, které dopomohou k radikálnímu ozvláštnění jazyka.

(Autor se po úvaze rozhodl vytvořit stravitelnější verzi anotace.)
Není náhodou, že problematika jazyka a jeho vlivu na psychologický rozvoj lidské mysli, kterou se Nietzsche zabýval již v programové eseji O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním (1873), dostala prostor i v jeho první velké práci Lidské, příliš lidské (1878, 1879). Intelektuální spřízněnost obou textů je založena na přijetí sémiotiky německého jazykovědce a filosofa, Humboldtova nepřímého žáka, Gustava Gerbera; díky jeho práci Řeč jako umění (1871) si Nietzsche dokázal uvědomit, jak důležitou roli hraje jazyk při konstituci osobní zkušenosti, kterou v důsledku toho již nelze nadále pojímat jako věrnou kopii okolní reality. Tato Nietzschova strategie se staví proti všem klasicistním snahám omezovat bohatství jazyka a současně otevírá dveře dokořán jakýmkoliv možnostem zintenzivnění vnímání řeči.


Žádné komentáře:

Okomentovat