pondělí 25. listopadu 2013

DARWINISMUS U JOSEFA DURDÍKA A OTAKARA HOSTINSKÉHO

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Darwinismus u Josefa Durdíka a Otakara Hostinského", kterou prosloví doc. Karel Stibral (ředitel Ústavu estetiky a dějin umění FF JU; Katedra environmentálních studií FSS MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 2. 12. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
Anotace:
Přednáška se pokusí přiblížit a porovnat darwinismus u J. Durdíka a O. Hostinského. Oba dva byli předními a prvními propagátory darwinismu v Čechách, zejm. v posledních třech dekádách 19. století. Jakkoli na tomto typu evoluční teorie zdůrazňovali především boj o život a chápali ho jako hlavní sílu evoluce, jejich začlenění do vlastního díla i pojetí se značně liší. Zatímco Durdík chápal darwinismus především jako přelomovou a paradigmatickou změnu uvnitř biologie samotné a odmítal pokusy aplikovat teorii přírodního výběru na etiku a vůbec lidskou kulturu, Hostinský se pokusil ho začlenit do vlastních estetických teorií. Zejm. ve svých dvou textech Darwin a drama a Disonance se pokusil aplikovat darwinismus na teorii umění a estetiku. V přednášce budou ale načrtnuty též rozdíly chápání teorie přírodního výběru mezi těmito dvěma mysliteli a Darwinem samotným. Okrajově bude též polemizováno s Rádlovou kritikou jejich chápání darwinismu.


Žádné komentáře:

Okomentovat