pondělí 24. února 2014

JE SPOR O PRETRVÁVANIE JEDNOTLIVÍN V ČASE LEN VERBÁLNY?

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Je spor o pretrvávanie jednotlivín v čase len verbálny?", kterou prosloví dr. Martin Schmidt (Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Přednáška se uskuteční v pondělí 10. 3. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).


Anotace:
Kľúčovým tvrdením článku M. Dorata Presentism/Eternalism and Endurantism/Perdurantism: why the unsubstantiality of the first debate implies that of the second je, že dve základné koncepcie pretrvávania jednotlivín v čase sú ekvivalentné (Philosophia Naturalis, Vol. 49, No. 1, str. 25-41, 2012). Presnejšie endurantizmus a perdurantizmus predstavujú dva konceptuálne rozdielne prístupy k pretrvávaniu, no ich ontologické dôsledky sú tie isté. Dorato preto usudzuje, že ich vzájomný spor musí byť len verbálny, pričom podobný postoj zastáva viacero autorov. Cieľom prezentácie je identifikovať nedostatky v Doratovej argumentácii, predovšetkým v jeho chápaní endurantizmu, a preukázať, že ontologické dôsledky zvažovaných koncepcií rovnaké nie sú.


Žádné komentáře:

Okomentovat