pondělí 20. října 2014

OTÁZKY BEZ ODPOVĚDÍ

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Otázky bez odpovědí", kterou prosloví dr. Jakub Mácha (Katedra filosofie FF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 3. 11. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Kantova Kritika čistého rozumu začíná antropologickým pozorováním, že lidský rozum je zatěžován otázkami, které nemůže odmítnout, na které ale ani nemůže odpovědět. Následuje diagnóza: Odpovědi na tyto otázky překračují veškerou schopnost lidského rozumu. Kant navrhuje radikální řešení: Rozum musí zůstat omezen v hranicích možného poznání. To ale v žádném případě neznamená, že tyto otázky přestanou rozum zatěžovat. Také Wittgenstein přiznává, že si lidé mohou pokládat otázky, na které není odpovědí. Cíl jeho filosofie je ale terapeutický, spočívá totiž v osvobození člověka od otázek, na něž by marně hledal odpovědi. Osvobození je dosaženo tak, že je poukázáno na vnitřní rozpory v otázkách samých.

Na přání přednášejícího nebyla pořizována fotodokumentace.

Žádné komentáře:

Okomentovat