úterý 26. března 2013

MODIFIKOVÁNÍ ČLOVĚKA POMOCÍ BIOTECHNOLOGIÍ

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Modifikování člověka pomocí biotechnologií", kterou prosloví doc. Josef Kuře (Ústav lékařské etiky LF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 8. 4. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
V úvodu přednášky budou nastíněny dva koncepty modifikování člověka (human enhancement). Po terminologickém a koncepčním vyjasnění enhancementu budou předvedeny jednotlivé úrovně, na nichž je enhancement možný. Následně budou vyloženy 4 oblasti modifikování člověka. V závěru pak budou zmíněny výzvy, které s sebou technologické modifikování člověka přináší.

Žádné komentáře:

Okomentovat