úterý 2. dubna 2013

PSYCHOLOGIE PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO FILOSOFY

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Psychologie přesvědčování pro filosofy", kterou prosloví dr. Stanislav Gálik (Psychologický ústav FF MU a Katedra psychologie FSS MU). Přednáška se uskuteční mimořádně v úterý 16. 4. od 17:30 v posluchárně G24 (FF MU, Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Na přesvědčování lze nahlížet z pohledu psychologa, ekonoma, marketéra, politika a z mnoha dalších úhlů pohledu. Pohled filosofický je ale bohužel značně nedoceněn a hlavně málo diskutován. Cílem přednášky je nastínit současný stav psychologie přesvědčování a nabídnout prostor pro diskuzi z pohledu filosofického.
    Jedna oblast psychologie přesvědčování dokáže nalézt odpověď právě ve spolupráci s filosofickou myslí, a to v oblasti etiky. K etice přesvědčování lze zaujmout mnoho perspektiv a právě tato přednáška bude prostorem pro sdílení těchto perspektiv.

Žádné komentáře:

Okomentovat