pátek 26. dubna 2013

PRAKTICKÉ ASPEKTY OSOBNÍ IDENTITY

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Praktické aspekty osobní identity", kterou prosloví dr. Radim Bělohrad (KFI FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 6. 5. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
Anotace:
V současné debatě o osobní identitě se ukazuje, že podmínkou adekvátnosti teorie osobní identity je její schopnost zdůvodnit naše praktické postoje a zájmy jako zodpovědnost, kompenzace a přežití. Zdá se, že žádná ze současných teorií identity tyto zájmy zdůvodnit nedokáže. Současní badatelé tedy upouští od hluboce zakořeněné představy, že je to právě osobní identita, na které mají být tyto naše praktiky založeny. Pokud se ovšem vzdáme osobní identity, jak lze tyto praktiky zdůvodnit? V přednášce budou představeny některé současné pokusy o odpověď na tuto otázku.

Žádné komentáře:

Okomentovat