pondělí 21. října 2013

AXIOLOGIE SOUDOBÉ FYZIKY

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Axiologie soudobé fyziky", kterou prosloví dr. Lukáš Zámečník (Katedra filozofie FF UP). Přednáška se uskuteční v pondělí 4. 11. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Příspěvek se zabývá hodnocením proměny axiologie současných fyzikálních teorií, které směřují za rámec standardního modelu fyziky (M-teorie, inflační kosmologie ad.). Teoretická fyzika posledních sto let těžila z úzké vazby, která leží mezi zákony zachování fyziky a speciálním typem symetrií v matematice (kvantová elektrodynamika, kvantová chromodynamika, SUSY ad.). Požadavek matematické ucelenosti a konzistence teoretického systému oslabuje v současné fyzice tradiční autonomii na matematice a v některých případech vede dokonce k prohlášením, že fyzika vstupuje do postempirické fáze svého vývoje. Některé současné fyzikální teorie připomínají spíše než testovatelné vědecké hypotézy spekulace středověkých metafyziků. Příspěvek zkoumá možnost, zda to není symptom potřeby změny vědeckého výzkumného programu fyziky.


Žádné komentáře:

Okomentovat