pondělí 7. října 2013

FILOSOFICKÉ PROBLÉMY ANGAŽOVANÉHO UMĚNÍ

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Filosofické problémy angažovaného umění", kterou prosloví Mgr. Jan Brdíčko (Seminář estetiky FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 21. 10. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Příspěvek diskutuje užitečnost pojmu angažovaného umění v souvislosti s problematikou ontologie uměleckého díla a definice umění. Udržitelnost pojmu angažovaného umění je diskutována z různých pozic: realismu, nominalismu, ontologického kontextualismu, kognitivismu atd. Neschopnost řešit otázky povahy a identity uměleckého díla přináší závažné konsekvence pro uměleckou tvorbu a institucionální praxi. Cílem příspěvku je tedy analyzovat vybrané argumenty jednotlivých koncepcí angažovaného umění a také poukázat úskalí pro praxi vyplývající z neschopnosti vymezit angažované umění.

Žádné komentáře:

Okomentovat