pondělí 10. března 2014

PREVENTIVNÍ KROKY V DISKUSI

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Preventivní kroky v diskusi", kterou prosloví dr. Marek Picha (KFi FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 24. 3. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
 
Anotace:
Preventivním diskusním krokem budu označovat takovou výpověď účastníka dialogu, která se (a) vztahuje k diskusnímu kroku protistrany, zároveň (b) tomuto kroku předchází a (c) je předložena s úmyslem získat v diskusi výhodu. Některé preventivní kroky jsou v kritické diskusi zakázané, např. tabuizace, jiné kroky podobného ražení omezovány nejsou, např. předjímání námitek. Představím některé podoby diskusní prevence, popíši je prostředky normativní teorie dialogu a ukáži, že stávající model kritické diskuse nedokáže uspokojivě oddělit přijatelné preventivní kroky od těch nepřijatelných.

Žádné komentáře:

Okomentovat