středa 12. března 2014

ZVÍŘE JAKO BIOETICKÉ TÉMA

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Zvíře jako bioetické téma", kterou prosloví prof. Petr Jemelka (Katedra občanské výchovy PedF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 7. 4. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).


Anotace:
V současné době je „animal ethics“ zcela standardní součástí bioetiky. Součástí rozvoje diskursu o morálním rozměru lidského vztahu ke zvířatům jsou i pokusy o nové promýšlení tradičního přístupu k těmto otázkám. V retrospektivě je však možné poukázat na to, že takové úsilí není ani nové, ani v historii ojedinělé (viz obvyklé odkazy na sv. Františka).

Žádné komentáře:

Okomentovat